Credits: 5

Schedule: 14.09.2017 - 14.12.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy) 2018 - 2019
I-II (syksy) 2019 - 2020Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa matemaattisesti mallintaa ja ohjata robottikäsivarsimekanismia. Hän osaa käytännön tasolla teollisuusrobottien ohjelmoinnin perustoimintatavat. Opiskelija tuntee myös liikkuvien robottien liikemallien perusteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Objektin paikan ja asennon kuvaaminen kolmiulotteisessa (3D) avaruudessa. Robottimanipulaattorin suora ja käänteinen kinemaattinen muunnos. Manipulaattorin liiketilan ja voimien kuvaaminen Jakobiaanimatriisin avulla. Robotin dynamiikan mallinnuksen perusteet. Johdatus liikkuvien robottien liiketilan mallinnukseen. Teollisuusrobottien ohjelmointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, kotitehtävät, teollisuusrobottien offline-ohjelmointiharjoitus ja online-ohjelmointiharjoitus. Ensimmäinen osa offline-ohjelmointiharjoituksesta (preliminary assignment) vaaditaan kurssin suorittamiseksi hyväksytysti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskutupa, kotitehtävät, robotin ohjelmointiharjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen, tentti.

Kontaktiopetus: 35h
Itsenäinen opiskelu: 100h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Peter Corke, Robotics,Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer Tracts in Advanced Robotics; Craig J.J, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Third Edition, Prentice Hall, 2005; luentokalvot.Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C1320

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot automaatio- ja säätötekniikasta, vektori- ja matriisilaskennasta sekä Matlab-ohjelmistosta.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description