Credits: 5

Schedule: 19.02.2018 - 18.05.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Raasakka

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kvanttimekaniikan perusteisiin ja konsepteihin, sekä opettaa kuinka aineen ominaisuuksia voidaan selittää kvanttimekaniikan pohjalta. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Erityisen suhteellisuusteorian perusteet, Compton-sironta, valosähköinen ilmiö, de Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, kvanttimekaniikan perusteet, atomien kvanttirakenne, elektronin spin ja johdatusta kvantti-informatiikkaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot

Luennot + itseopiskelu ja viikottaiset harjoitukset 

Arvosteluperusteet

Harjoitukset, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen tai tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 56 h. Itsenäinen opiskelu: 73 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Randy Harris Modern Physics (Pearson), pyritään pitämään saatavilla myös e-kirjana.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1031

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Välttämättömät esitiedot: ELEC-A3110 Mekaniikka ja ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suositeltavat esitiedot: ELEC-C4140 Kenttäteoria, ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät, MS-C1420 Fourier-analyysi, MS-A0502 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description