Laajuus: 5

Aikataulu: 19.02.2018 - 21.05.2018

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on kansainvälinen kanditason osaaminen sähköenergiatekniikasta mukaan lukien perinteiset ja modernit energiatuotannon tavat. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmän toimintaperiaatteen, osaa järjestelmän ja sen komponenttien malleja ja osaa analysoida matemaattisesti niiden avulla järjestelmän toimintaa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, kolmivaihejärjestelmä, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, muuntajat, sähkökoneet, sähköverkot tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja kaksi välikoketta/tentti. Lopullinen arvosana muodostuu harjoitusten ja välikokeiden/tentin perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 72 h, itsenäinen opiskelu ja työssä oppiminen 42 h, kertausta 18 h, tentti 3 h.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Mohamed A. El-Sharkawi, Electric Energy, An Introduction, 3rd Edition, CRC Press, ISBN 978-1-4665-0303-8.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa ELEC-C6001

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C8001

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu sähköenergiatekniikan perusteita tarvitseville.

Kieliluokka 1 Suomi

Opintojakson kuvaus