Omfattning: 5

Tidtabel: 19.02.2018 - 21.05.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on kansainvälinen kanditason osaaminen sähköenergiatekniikasta mukaan lukien perinteiset ja modernit energiatuotannon tavat. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmän toimintaperiaatteen, osaa järjestelmän ja sen komponenttien malleja ja osaa analysoida matemaattisesti niiden avulla järjestelmän toimintaa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, kolmivaihejärjestelmä, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, muuntajat, sähkökoneet, sähköverkot tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja kaksi välikoketta/tentti. Lopullinen arvosana muodostuu harjoitusten ja välikokeiden/tentin perusteella.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 72 h, itsenäinen opiskelu ja työssä oppiminen 42 h, kertausta 18 h, tentti 3 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mohamed A. El-Sharkawi, Electric Energy, An Introduction, 3rd Edition, CRC Press, ISBN 978-1-4665-0303-8.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa ELEC-C6001

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C8001

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu sähköenergiatekniikan perusteita tarvitseville.

Kieliluokka 1 Suomi

Beskrivning