ELEC-D8723 Laboratory course of biomedical engineering

ELEC-D8723 Laboratory course of biomedical engineering

ELEC-D8723 Laboratory course of biomedical engineering

Tidtabell: 25.02.2018 - 27.05.2018

Undervisningsperiod: IV - V (Spring 2018)

Omfattning: 5

Lärare: Vesa Vuorinen, Emilia Peltola

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning