ELEC-E8418 Sähköenergian käyttösovelluksia

ELEC-E8418 Applications of Electric Energy

ELEC-E8418 Elenergins användningstillämpningar

Schedule: 20.02.2018 - 08.05.2018

Teaching Period: IV-V (kevät, vain parillisina vuosina)

Credits: 5

Teacher: Pirjo Heine

Registration for Courses and Further Information in Oodi

Description

Current and future teaching

Future examinations

Registration