Credits: 3

Schedule: 10.01.2018 - 28.03.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee perustiedot immateriaalioikeuksista sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää liiketoiminnassa. Opiskelija tietää pääpiirteissään alan keskeisen terminologian, hallitsee tiedonhaut sekä osaa laatia patenttihakemuksen. Opiskelija tietää perustiedot alan rahoituksesta, teknologialiiketoiminnasta, toimijoista sekä elinkeinoelämän keskeisistä toimijoista (mm. yritykset, viranomaiset).

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään keksintöjen ja liikeideoiden suojaamismahdollisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Patentti, mallioikeus, tavaramerkki, tekijänoikeus, toiminimi ja suoja sopimatonta menettelyä vastaan. Työsuhdekeksinnöt ja keksinnöt korkeakouluissa. Riitakysymykset.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Patenttihakemuksen laadinta. Tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentotyyppistä opetusta 18 h
Harjoituksia (henkilökohtaisten harjoitusten tekemistä) ohjatuissa ryhmissä 6 h
Demonstraatioita 1 h
Omakohtaista opiskelua 18 h
Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kon-41.5167 Patentit

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description