Laajuus: 3

Aikataulu: 10.01.2018 - 28.03.2018

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee perustiedot immateriaalioikeuksista sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää liiketoiminnassa. Opiskelija tietää pääpiirteissään alan keskeisen terminologian, hallitsee tiedonhaut sekä osaa laatia patenttihakemuksen. Opiskelija tietää perustiedot alan rahoituksesta, teknologialiiketoiminnasta, toimijoista sekä elinkeinoelämän keskeisistä toimijoista (mm. yritykset, viranomaiset).

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään keksintöjen ja liikeideoiden suojaamismahdollisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Patentti, mallioikeus, tavaramerkki, tekijänoikeus, toiminimi ja suoja sopimatonta menettelyä vastaan. Työsuhdekeksinnöt ja keksinnöt korkeakouluissa. Riitakysymykset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Patenttihakemuksen laadinta. Tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentotyyppistä opetusta 18 h
Harjoituksia (henkilökohtaisten harjoitusten tekemistä) ohjatuissa ryhmissä 6 h
Demonstraatioita 1 h
Omakohtaista opiskelua 18 h
Tentti 3 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kon-41.5167 Patentit

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Opintojakson kuvaus