Omfattning: 3

Tidtabel: 10.01.2018 - 28.03.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee perustiedot immateriaalioikeuksista sekä siitä, miten niitä voidaan käyttää liiketoiminnassa. Opiskelija tietää pääpiirteissään alan keskeisen terminologian, hallitsee tiedonhaut sekä osaa laatia patenttihakemuksen. Opiskelija tietää perustiedot alan rahoituksesta, teknologialiiketoiminnasta, toimijoista sekä elinkeinoelämän keskeisistä toimijoista (mm. yritykset, viranomaiset).

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään keksintöjen ja liikeideoiden suojaamismahdollisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Patentti, mallioikeus, tavaramerkki, tekijänoikeus, toiminimi ja suoja sopimatonta menettelyä vastaan. Työsuhdekeksinnöt ja keksinnöt korkeakouluissa. Riitakysymykset.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Patenttihakemuksen laadinta. Tentti.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentotyyppistä opetusta 18 h
Harjoituksia (henkilökohtaisten harjoitusten tekemistä) ohjatuissa ryhmissä 6 h
Demonstraatioita 1 h
Omakohtaista opiskelua 18 h
Tentti 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kon-41.5167 Patentit

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning