Omfattning: 3

Tidtabel: 02.01.2018 - 13.02.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The theme of the course varies.

Beskrivning