Laajuus: 5

Aikataulu: 09.04.2018 - 23.05.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Jani Romanoff

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kuljetuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä maalla,  merellä että ilmassa liittyvät keskeiset käsitteet, suunnittelun kannalta oleelliset ilmiöt ja lainalaisuudet sekä perustiedot käytetyistä laskentamalleista ja menetelmistä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuvataan  henkilö- ja tavaraliikenteessä käytetyt kuljetusvälineet ja niiden kehitysnäkymiä sekä kuljetusjärjestelmiin liittyviä liikenneväyliä,  terminaaleja ja kuljetusvälineiden käytön taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Kurssilla käsitellään kuljetusvälineiden fysikaalisia toimintaperiaatteita, rakenteita ja voimalaitteita. Esitellään alan kotimainen teollisuus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyö 50%, tentti 50%

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomoniste

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kul-24.3000 Kuljetusvälitekniikan perusteet

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MEK-C3001

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Opintojakson kuvaus