Omfattning: 5

Tidtabel: 09.04.2018 - 23.05.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jani Romanoff

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kuljetuksiin ja kuljetusvälineisiin sekä maalla,  merellä että ilmassa liittyvät keskeiset käsitteet, suunnittelun kannalta oleelliset ilmiöt ja lainalaisuudet sekä perustiedot käytetyistä laskentamalleista ja menetelmistä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuvataan  henkilö- ja tavaraliikenteessä käytetyt kuljetusvälineet ja niiden kehitysnäkymiä sekä kuljetusjärjestelmiin liittyviä liikenneväyliä,  terminaaleja ja kuljetusvälineiden käytön taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Kurssilla käsitellään kuljetusvälineiden fysikaalisia toimintaperiaatteita, rakenteita ja voimalaitteita. Esitellään alan kotimainen teollisuus.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyö 50%, tentti 50%

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomoniste

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kul-24.3000 Kuljetusvälitekniikan perusteet

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MEK-C3001

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Beskrivning