Credits: 5

Schedule: 11.09.2017 - 26.10.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää matemaattisen todistamisen idean ja tarpeellisuuden
- tuntee joukko-opin alkeet sekä funktioiden ja relaatioiden perusominaisuudet
- on omaksunut keskeiset matemaattiset merkinnät
- hallitsee kombinatoriikan perusteet, kokonaislukujen perusominaisuudet ja modulaariaritmetiikan
- osaa manipuloida permutaatioryhmiä
- hallitsee verkkoteorian alkeet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

logiikkaa, joukot, funktiot, relaatiot, kombinatoriikkaa, induktio ja rekursio, modulaariaritmetiikkaa, permutaatio- ja symmetriaryhmät, verkot.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, välikokeet/tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Mat-1.2991 Diskreetin matematiikan perusteet.

Yhdessä kurssin MS-A00XX Matriisilaskenta kanssa korvaa kurssin Mat-1.1110 tai yhdessä kurssin MS-A02XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1120.

Voidaan korvata kurssilla MS-A04XX Diskreetin matematiikan perusteet.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-A0401

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

lukion matematiikka.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Description