Credits: 5

Schedule: 20.02.2018 - 04.04.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- perustella Fourier-muunnosten keskeiset ominaisuudet
- laskea helppoja Fourier-muunnoksia käsin
- yhdistää Fourier-muunnosten teorian signaalinkäsittelyn käytännön ongelmiin
- käyttää tietokonetta todellisten signaalien Fourier-analyysissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Fourier-integraali, Fourier-sarja, diskreetti Fourier-muunnos ja FFT.
Ikkunoitu Fourier-muunnos ja spektrogrammi.
Sovellukset signaalinkäsittelyyn.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot, harjoitukset, tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24+24 (4+4).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit Mat-1.1131, Mat-1.1331, Mat-1.1531, Mat-1.1631, MS-C1421.

Yhdessä joko kurssin MS-C1340/MS-C1342 tai kurssin MS-C1300 kanssa korvaa kurssin Mat-1.1230.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-C1420

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A01XX Differentiaali- ja integraalilaskenta 1, MS-A00XX Matriisilaskenta.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Description