MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

MS-C2107 Computational Assignments in Applied Mathematics

MS-C2107 Datorarbeten i tillämpad matematik

Schedule: 12.09.2017 - 07.12.2017

Teaching Period: I - II, III - IV

Credits: 5

Teacher: Tuomas Lahtinen, Antti Punkka

Registration for Courses and Further Information in Oodi

Description

Current and future teaching

Future examinations

Registration