Omfattning: 1

Tidtabel: 11.09.2017 - 04.12.2017

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V academic year (2018-2019, 2019-2020)

 

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

An overview of research on applied mathematics and mechanics at Aalto University and collaborating units.

 

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminar talks and discussion on current research topics in applied mathematics and mechanics. The seminar usually convenes once a week during the academic year.

 

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

A seminar talk and active participation.

 

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-1.3656, Mat-5.3753.

 

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E1659

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A00XX, MS-A01XX, MS-A02XX, MS-A03XX, MS-A050X. The courses MS-C134X, MS-C1350, MS-C1650, MS-E1460, MS-E1651, MS-E1652, MS-E1653, MS-E1654, MS-E1742, MS-E1743 may also be useful.

 

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

pass/fail

 

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact the teachers in charge.

 

Beskrivning