Credits: 5

Schedule: 09.04.2018 - 24.05.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Väri- ja materiaalisuunnittelu on uusi muotoilun ala, jonka osaajien kysyntä kasvaa kaikilla toimialoilla. Tämä kurssi kehittää ja syventää opiskelijoiden värien ja materiaalien luovaa hallintaa ja ilmaisua sekä teknillistä tietämystä. Kokeellisissa harjoitustöissä opitaan käsittelemään ja yhdistämään materiaaleja, värejä ja valmistusmenetelmiä innovatiivisesti. Lisäksi perehdytään tulevaisuuden materiaaleihin ja prosesseihin sekä kestävän kehityksen vaatimuksiin.

Opiskelijat ymmärtävät värin vuorovaikutuksen materiaalin, viimeistelyn, muodon ja koon suhteen. He oppivat kehittämään funktionaalisia ja uniikkeja väri- ja materiaalisuunnitteluratkaisuja sekä ymmärtävät niiden kulttuurillisen, sensorisen ja kaupallisen yhteyden.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arvosteluperusteet: läsnäolo kontaktiopetuksessa, aktiivinen osallistuminen ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op =  n 135 h

65 h kontaktiopetusta: luennot väri- ja materiaalisuunnittelun metodeista, teknologioista ja trendeistä, vierailevat luennoitsijat, ekskursiot, ohjatut & kokeelliset harjoitustyöt, ryhmä-tutoroinnit, kritiikit jne

70 h itsenäinen työskentely: oppimispäiväkirja & oppimisen reflektointi, suunnitteluprojektit yksilö- ja ryhmätyönä jne.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C0109

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Description