Credits: 4

Schedule: 02.01.2018 - 25.05.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan tieto erilaisten vaatteiden, asukokonaisuuksien, materiaalien sekä mallistojen suunnittelusta ja esitystekniikasta vahvistuu edelleen. Opiskelija oppii etsimään oman suunnittelijaidentiteettinsä perusteita visuaalisen taustatutkimuksen avulla materiaali- ja muotoilukokeilujen sekä prototyyppien valmistamisen kautta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolla suunnitellaan kaksi mallistoa. Ensimmäisessä mallistossa keskitytään denim-materiaaliin. Toisessa suunnittelutehtävässä opiskelija suunnittelee malliston lähtein omista kiinnostuksenalueistaan. Mallistoista toteutetaan materiaalikokeiluita sekä prototyyppejä.

 

Opintojakson suunnittelutehtävä linkittyy kaavoituksen opintoihin.

 

Suunnittelutehtävissä painotetaan luovuutta ja idearikkautta. Luentojen, keskustelujen ja vierailujen kautta opiskelijalle avataan vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun sekä muodin eri osa-alueita ja niiden yhteyttä ympäröivään kulttuuriin.

 

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suunnittelutehtävät, itsenäinen työskentely, materiaali- ja muotoilukokeilut, vierailijat, luennot, keskustelut, yhteiset kritiikit.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

80 t Luennot, keskustelut ja ohjattu työskentely

18 t Itsenäinen työskentely

10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Fashion Designers' Sketchbooks 2, Hywel Davies

Fashion Design: The Complete Guide, John Hopkins

Blue Blooded, Denim Hunters and Jeans Culture, Thomas Stege Bojer & Josh Sims

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

korvaa kurssin vp0029 Vaatetussuunnittelu, vp0003 Tietotekniikka

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen 1. vsk:n Muodin pääaineen opiskelijoille.

Description