Credits: 6

Schedule: 18.09.2017 - 16.02.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antaa kaava- ja muotoiluteknistä tietoutta naisten vaatteiden alueelta. Harjaannuttaa suunnitteluprosessin hallinta tuotekuvasta mallituotteeksi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käsitellään naisten vaatetuksen mitoitusjärjestelmää ja siihen pohjautuvia naisten vaatteiden teollisia peruskaavoja sekä muotoilu- ja kuosittelutekniikkaa. Tutustutaan vaatteiden teollisiin rakenteisiin valmistusprosessissa hyödyntäen niitä omissa harjoituksissa. Tehtävät mallikokeilut valitaan omasta mallistosta, jota työstetään Vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun perusteet -opintojaksolla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tehdään naistenvaatesuunnittelun edellyttämiä mallikokeiluja ja prototyyppien valmistusta sisältäen kaavoituksen, sovituksen ja kokoonpanon.

Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä yhteiskritiikit.

Läsnäolo 80%, harjoitustehtävien suorittaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

162 t Yhteensä

113 t Kontaktiopetus

29 t Itsenäinen opiskelu

20 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Voidaan korvata aikaisemmilla naistenvaatekaavoituksen ja kaavamuotoilun opinnoilla.

Korvaa kurssin vp0013 Kaavoitus ja kaavamuotoilu.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1009

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojaksolle otetaan opiskelijoita järjestyksessä seuraavin kriteerein:

-Muodin pääaineen opiskelijat

-pääaineen ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat

-enintään 16 opiskelijaa

Description