Credits: 4

Schedule: 25.01.2018 - 16.02.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 

Opiskelija tuntee kudeneulosten yleisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä omassa suunnittelutyössään. Hän osaa käyttää käsineulekoneita ja neulerakenteiden suunnitteluun liittyvää ohjelmistoa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson aikana toteutetaan koordinoitu näytemallisto erilaisia perussidoksia ja omia neulerakenteita yhdistäen, sekä tietokortit jokaisesta näytteestä. Harjoitustehtävien avulla opiskelija perehtyy neulosten väri-, kuvio- ja rakennesuunnitteluun ja toteutustekniikoihin. Neulomisen lisäksi opiskelijat harjoittelevat neulosten analysointia ja sidosten merkintätapoja sekä perehtyvät erilaisiin lankamateriaaleihin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, koneiden ja laitteiden käyttöopetus, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely, keskustelut ja palautteet.

Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen opetustunneille, työskentelyprosessi, tehtävien toteutuksen taso ja siisteys, neulenäytteiden oivaltavuus, mallistokokonaisuus ja tietokortit, kunkin opiskelijan kehitys lähtötasoon nähden.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

65 t Luennot / kontaktiopetus

4 t Kritiikki

24 t Itsenäinen työskentely

15 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

korvaa kurssin tv0001 Neulesuunnittelu I

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1013

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen muodin 2. vsk:n opiskelijoille, ei voi korvata aiemmilla ammattikorkeakoulun tai yliopiston opinnoilla.

Kurssille otetaan myös muita opiskelijoita mikäli vapaita paikkoja jää muodin opiskelijoiden vahvistettua ilmoittautumisensa. Vaihtoehtoinen kurssi on Basic Knitting (3op). Muotoilun pääaineen tekstiilipainotteisissa opinnoissa vastaava sisältö sisältyy Studiotuotannon tekniikat ja materiaalit -kurssiin. Opiskelijan tulee vahvistaa ilmoittautumisensa olemalla läsnä ensimmäisellä opetuskerralla.

Description