Credits: 4

Schedule: 13.09.2017 - 15.12.2017

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa perusteet ihmisen mielen ja aivojen toiminnasta ja tietää miten alan tutkimusta voidaan soveltaa yhteiskunnan eri alueilla, mm. uusien teknologioiden kehittämisessä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi tarjoaa kaikille Aalto-yliopiston kanditason opiskelijoille näkemyksen modernista ihmisaivojen tutkimuksesta ja sen yhteyksistä tekniikkaan, lääketieteeseen, psykologiaan, sosiologiaan, ja taiteeseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetukseen osallistuminen (vähintään 9 kertaa 12:sta tai 10 kertaa 13:sta), luentomateriaalin ja lisämateriaalin itsenäinen opiskelu ja hyväksytty lopputentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja seminaari 12-13 x 2h, luentomuistiinpanojen ja lisämateriaalin opiskelu, lopputentti.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja niihin liittyvä lisämateriaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin BECS-C3001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa

Description