Omfattning: 3

Tidtabel: 17.01.2018 - 30.03.2018

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III–IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen laaja-alaiseen ja luovaan ajatteluun. Painopisteessä on erityisesti osallistujan oman elämänfilosofisen otteen ja erittelykyvyn vahvistuminen sekä kyky elää muutostilanteissa arvo-ohjautuvasti.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja hahmottaa esiin teemoja filosofian, ihmistutkimuksen ja systeemiajattelun perinteistä ja on otteeltaan maailmankatsomuksellinen ja soveltava. Luennoitavat sarjat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja voidaan suorittaa toistuvasti.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoihin ja oheismateriaaliin perustuvat esseet.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 21 h + 21 h

Kirjallisuus 7 h

Esseet 31 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

E. Saarinen: Filosofia!, 2004, WSOY.; P.M. Senge: The Fifth Discipline, Currency Doubleday.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1150, MS-C2197

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1150

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöinen.

Beskrivning