TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu

TU-A1150 Philosophy and Systems Thinking

TU-A1150 Filosofi och system tänkande

Tidtabell: 17.01.2018 - 30.03.2018

Undervisningsperiod: III ¿ IV (kevät 2018)

Omfattning: 3

Lärare: Esa Saarinen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning