Credits: 3

Schedule: 12.09.2017 - 12.12.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

David Erent

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee talouden perusterminologian ja omaa valmiudet talouselämän uutisten seuraamiseen ja niistä keskustelemiseen ranskaksi. Hän oppii suhtautumaan kriittisesti tiedonvälitykseen. Hän pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan vastakkaista mielipidettä olevien puheenvuoroja, reagoimaan konfliktitilanteessa ja pitämään esitelmän.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla hankitaan talouskielen perusterminologia ja valmiuksia toimia ranskalaisyrityksessä tai työskennellä ranskankielisellä alueella. Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen talouselämän uutismateriaaliin ja analysoidaan ranskankielisen tiedonvälityksen ominaispiirteitä sekä opitaan laatimaan niiden pohjalta tiivistelmiä, referaatteja ja presentaatioita. Valmentaa Ranskaan vaihtoon lähteviä. .Armi Sakari-Veltheimin kurssilla (kevät 2019) käytetään opettajan omaa materiaalia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 36 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (20 %)

2. Kirjalliset kotitehtävät ja suulliset presentaatiot (30 %)

3. Lopputentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 36 h

- itsenäinen työskentely 45 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettavat opetusmonisteet, opettajan oma materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- korvaa kurssin Kie-98.4053 Français 5 (o,w) (3 op)

- korvaa kurssin 66B00201 Français des affaires 1a (3 op)

- korvaa kurssin LC-4902 Français des affaires 1a (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-4123

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso B1/B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Francais professionnel 3b tai peruskoulun A-ranska tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmäkoko 25. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimuksen pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description