Laajuus: 3

Aikataulu: 08.01.2018 - 26.03.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

David Erent

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee talouden perusterminologian ja omaa valmiudet talouselämän uutisten seuraamiseen ja niistä keskustelemiseen ranskaksi. Hän oppii suhtautumaan kriittisesti tiedonvälitykseen. Hän pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan vastakkaista mielipidettä olevien puheenvuoroja, reagoimaan konfliktitilanteessa ja pitämään esitelmän.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla hankitaan talouskielen perusterminologia ja valmiuksia toimia ranskalaisyrityksessä tai työskennellä ranskankielisellä alueella. Kurssilla perehdytään ajankohtaiseen talouselämän uutismateriaaliin ja analysoidaan ranskankielisen tiedonvälityksen ominaispiirteitä sekä opitaan laatimaan niiden pohjalta tiivistelmiä, referaatteja ja presentaatioita. Valmentaa Ranskaan vaihtoon lähteviä. .Armi Sakari-Veltheimin kurssilla (kevät 2019) käytetään opettajan omaa materiaalia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 36 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen (20 %)

2. Kirjalliset kotitehtävät ja suulliset presentaatiot (30 %)

3. Lopputentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- kontaktiopetus 36 h

- itsenäinen työskentely 45 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettavat opetusmonisteet, opettajan oma materiaali

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- korvaa kurssin Kie-98.4053 Français 5 (o,w) (3 op)

- korvaa kurssin 66B00201 Français des affaires 1a (3 op)

- korvaa kurssin LC-4902 Français des affaires 1a (3 op)

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-4123

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso B1/B2

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Francais professionnel 3b tai peruskoulun A-ranska tai vastaavat tiedot

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmäkoko 25. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimuksen pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus