Omfattning: 3

Tidtabel: 20.02.2018 - 27.03.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Heidi Laurikainen, Johanna Mäkelä

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät 2019), IV (kevät 2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti erilaisissa viestintätilanteissa. Pystyt toimimaan vuorovaikutteisesti ruotsinkielisessä yrityskulttuurissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Osaat pitää havainnollisia esityksiä ja puheita suhteellisen vapaasti.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opit viestimään suullisesti työelämän eri tilanteissa ja eri kohderyhmät huomioon ottaen. Opit toimimaan vuorovaikutteisesti ruotsinkielisessä yrityskulttuurissa ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan tilanteen mukaista suullista ilmaisua, havainnollistamaan esityksiä, pitämään puheita sekä argumentoimaan. Kurssilla pidetään sekä ennalta valmisteltuja että valmistelemattomia esityksiä. Osaan esityksistä liittyy itsearviointi. Tämä kurssi voi sisältää videoitavia harjoituksia.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  • Kontaktiopetus 24 - 36 t
  • Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen
  • Suulliset esitykset (100 % arvosanasta)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  • kontaktiopetus 24 - 36 t
  • opiskelijan valmistautuminen tunneille 45 - 57 t

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan ohjeiden mukaan.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5817

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B2

Tavoitetaso: B2 - C1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat, joilla on hyvät tiedot ruotsin kielessä voivat osallistua kurssille suoraan tai jonkun aiemman suoritetun kurssin jälkeen.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luentokerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning