Credits: 3

Schedule: 02.01.2018 - 27.03.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hans-Joachim Schulze

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi
- osaat kuvata yritys- ja kansantalouden keskeisiä toimintoja
- pystyt osallistumaan argumentoivaan keskusteluun ja ottamaan huomioon kulttuurierot
- pystyt pitämään esitelmän talous- tai yrityspainotteisesta aiheesta
- hallitset yrityksen ja kansantalouden keskeisten toimintojen kuvaamiseen tarvittavan sanastoa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu itseopiskelusta ja siihen perustuvasta käytännön harjoittelusta kontaktitunneilla. Keskeisiä sisältöjä ovat suullisten viestintätaitojen kehittäminen eri työelämän tilanteissa, keskustelu ajankohtaisista ja työelämään liittyvistä aiheista sekä yritystoiminnan kuvaus. Jokainen opiskelija pitää yhden esitelmän joko yksin talouspainotteisesta aiheesta tai yritysesittelyn pienryhmässä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Itseopiskelua monisteen ja kurssin kotisivulta saatavan äänite- ja lisämateriaalin avulla

2. Monimuotoista kontaktiopetusta kerran viikossa (à 3 h) kahden periodin ajan.

3. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin.

4. Arvosana muodostuu kolmesta osasta: puolen tunnin suullinen loppukeskustelu opettajan kanssa (50 %), itseopiskelu ja aktiivisuus kontaktitunneilla (25 %), yksi suullinen esitelmä (25 %).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 36 h ja opiskelijan muu työmäärä 45 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmoniste, äänitteet ja muu tunneilla jaettava materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 62B00202 Deutsch situativ 2

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6122

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Saksankielinen yritysviestintä 1 tai LC-6121 tai vastaavat tiedot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä, suullinen osuus (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description