Credits: 3

Schedule: 13.09.2017 - 29.11.2017

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hans-Joachim Schulze

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi:
- osaat laatia tavallisimmissa liike-elämän kirjallisissa kommunikaatiotilanteissa tarvittavia viestejä
- tunnet saksankielisen kirjoitusviestinnän erityispiirteet
- ymmärrät oman alan talousaiheisia lehtiartikkeleita ja osaat raportoida niiden keskeisestä sisällöstä
- sinulla on laaja ammattikielen terminologian tuntemus ja olet perehtynyt saksankielisten maiden lehdistössä käsiteltyihin ajankohtaisiin taloudellisiin ja talouspoliittisiin kysymyksiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu kahdesta osiosta Fachorientiertes Schreiben ja Aktuelle Wirtschaftstexte, joissa syvennetään talouden ammattikielen tekstien tuntemusta kahdesta eri näkökulmasta. Kurssin ensimmäisessä osiossa perehdytään erityyppisten saksankielisten artikkelien pohjalta ajankohtaisiin taloudellisiin ja talouspoliittisiin kysymyksiin. Toisessa osiossa perehdytään kirjallisen liikeviestinnän keskeisiin tekstilajeihin ja harjoitellaan liikeviestien laatimista itsenäisesti.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Kontaktiopetus I periodi I 12 t, opiskelijan muu työ 69 t (II periodi verkko-opetus)

2. Viikoittaiset tehtävät (20 %)

3. Kaksi kirjallista osakoetta (à 40 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I periodi: Kontaktiopetus 12 t ja opiskelijan muu työmäärä 69 t

II periodi: verkko-opetus

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tunneilla ja verkossa jaettava materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 62C00301 Deutsch beruflich 3 (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6131

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Saksankielinen yritysviestintä 2 tai LC-6122 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 25/ryhmä Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetustunnilla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description