Credits: 3

Schedule: 03.01.2018 - 12.02.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (syksy 2018 ja 2019) toteutus monimuoto-opetuksena

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja työnkuvastasi työhaastattelussa. Osaat pitää esityksen, jossa kuvaat yrityksen rakennetta ja toimintaa. Pystyt osallistumaan kilpailukyvyn parantamista koskeviin keskusteluihin. Pystyt ymmärtämään ja laatimaan liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen. Tunnistat liikealan toimintaympäristön eroja Suomessa ja Venäjällä ja osaat huomioida niitä työssäsi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työhaastattelu, opinnot ja urakehitys sekä venäjänkielinen CV. Yrityksen rakenteen ja toiminnan esittely sekä kilpailukyvyn parantamista koskevia keskusteluja. Ko. tilanteisiin liittyviä ajankohtaisia tekstejä ja uutisia sekä tapakulttuuria. Liikekirjemoduuli.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä niiden materiaaleista koottava portfolio (15 %)

3. Suullinen tentti (25 %). Arvosana riippuu sekä yksilö- että ryhmäsuorituksesta.

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: luennot 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 4 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B2 ISBN 978-586-547-732-7, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B2, workbook, ISBN 978-586-547-733-4, kpl 1-6, sekä kurssilla jaettava aineisto.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A tai 67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8351

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: B1.2

Tavoitetaso: B2.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi LC-8245 Liike-elämän venäjää 5, 67B00202 Venäjänkielinen yritysviestintä 2b tai LC-8083 Elinkeinoelämän venäjää.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A tai 67C00301 Venäjänkielinen yritysviestintä 3a.

Description