27E02000 Models in Marketing

27E02000 Models in Marketing

27E02000 Models in Marketing

Tidtabell: 24.10.2017 - 24.10.2017

Undervisningsperiod: I Autumn (2017-2018) Töölö Campus

Omfattning: 6

Lärare: Merja Halme

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning