SCI.itra Kansainvälinen harjoittelu (ylempi perustutkinto)

SCI.itra International Training (higher university degree)

SCI.itra Internationell praktik (högre grundexamen)

Tidtabell: 01.08.2017 - 31.07.2018

Undervisningsperiod:

Omfattning: 1-10

Lärare:

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning