Omfattning: 2

Tidtabel: 16.11.2017 - 19.01.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tapani Vuorinen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Will be agreed separately.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The study period can include topics not covered by the regular curriculum. The contents and requirements for the individual study element have to be agreed upon with the teacher in charge.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Will be agreed separately.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Varies with the extent of the course.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Will be agreed separately.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pass/Fail, 1 – 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning