ENG-A1008 Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä V (TAMMIKUU)

ENG-A1008 Orientation to Bachelor Studies in Engineering V (JANUARY)

ENG-A1008 Introduktion till kandidatstudier i ingenjörsvetenskaper V (JANUARI)

Aikataulu: 02.01.2018 - 16.02.2018

Opetusperiodi: I (lukuvuosi 2017-2018)

Laajuus: 1-3

Opettaja:

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen