ENG-A1008 Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä V (TAMMIKUU)

ENG-A1008 Orientation to Bachelor Studies in Engineering V (JANUARY)

ENG-A1008 Introduktion till kandidatstudier i ingenjörsvetenskaper V (JANUARI)

Tidtabell: 02.01.2018 - 16.02.2018

Undervisningsperiod: I (lukuvuosi 2017-2018)

Omfattning: 1-3

Lärare:

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning