Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

By the end of the course students, students will be familiar with basic quantitative methods used for analyzing financial data; be able to implement those skills in the context of potential applications for portfolio construction using a programming language.

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.04.2018 - 23.05.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sean Shin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  This course covers basic quantitative skills for analyzing financial data. This course also reviews basic academic papers related to empirical topics, such as behaviors of securities prices relative to the benchmark asset pricing models.


  Details of assignments will be provided by the lecturer through MyCourses.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  The final grade (0 – 5 scale) is based on total points (max 100 points); combining assignments (50 %) and exam (50 %) points. To pass the course, you have to get at least 40% of exam points, i.e. 20 points. Conditional on that, your final grade is based on the following scale:  

  90≤x≤100: Final grade = 5
  80≤x<90: Final grade = 4
  70≤x<80: Final grade = 3
  60≤x<70: Final grade = 2
  50≤x<60: Final grade = 1
  0≤ x<50: Final grade = 0, Fail

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Classroom hours 24h
  Class preparation 40h
  Assignments/projects 60h
  Preparing Exam 34h
  Exam 2h

  Total 160h (6 op)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Readings, slides, and other materials will be provided by the lecturer through MyCourses.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Investment Management (28C00300) and Econometrics for Finance (28C00200), or equivalent courses.

LISÄTIETOJA

Description