Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
-toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä
-toimia ja kommunikoida osana kansainvälistä työyhteisöä

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.05.2018 - 31.07.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouni Paltakari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Paltakari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija työskentelee ulkomailla 6 -10 viikkoa, kirjoittaa harjoitteluraportin ja täyttää hyväksymishakemuksen. Opiskelija hakee kansainvälisen harjoittelun suoritusmerkintää harjoittelun jälkeen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osaamisprofiili, essee oman osaamisen kehittymisestä, työtodistus, kuvaus tehdystä työstä

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  3-5 op, kokoaikaisessa työssä 2 työviikkoa vastaa 1 op työmäärää, osa-aikaisessa työssä 80 tuntia vastaa 1 op työmäärää.

PERUSTIETOJA

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Beskrivning