Credits: 5

Schedule: 07.05.2018 - 31.07.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kesä tai sovittavissa

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektityön tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tutkimusryhmän työhön.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektityössä opiskelija tutustuu projektin tavoitteisiin ja osallistuu tutkimusprojektin toteuttamiseen osallistumalla tutkimusryhmän työskentelyyn itsenäisesti ryhmän jäsenenä. Opiskelija raportoi tulokset sovitulla tavalla kirjallisesti sekä esittää ne suullisesti.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen projektityö ja sen raportointi.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Tutustuminen tutkimusryhmään ja tutkimuksen tavoitteisiin 30 h

Mittaukset/tutkimusprojektin toteuttaminen 80 h

Raportointi 20 h

Loppuseminaari 5 h

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1510

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 -5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden jälkeen kesällä.

Kurssi järjestetään 3-5 viikon mittaisena periodina.

Kurssi suoritetaan kurssin CHEM-A1500 yhteydessä tai osana muuta erikseen sovittavaa kokonaisuutta. Ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Description