TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu: Pienryhmä-pilottihanke 1 op

TU-A1150 Philosophy and Systems Thinking, group 1 ECTS

TU-A1150 Filosofi och system tänkande, grupp 1 sp

Aikataulu: 23.04.2018 - 26.04.2018

Opetusperiodi: III ¿ IV (kevät 2018)

Laajuus: 3

Opettaja: Esa Saarinen

Ilmoittautuminen ja lisätiedot Oodissa

Opintojakson kuvaus

Meneillään oleva ja tuleva opetus

Tulevat tentit

Ilmoittautuminen