TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu: Pienryhmä-pilottihanke 1 op

TU-A1150 Philosophy and Systems Thinking, group 1 ECTS

TU-A1150 Filosofi och system tänkande, grupp 1 sp

Tidtabell: 23.04.2018 - 26.04.2018

Undervisningsperiod: III ¿ IV (kevät 2018)

Omfattning: 3

Lärare: Esa Saarinen

Anmälning och tilläggsinformation

Beskrivning

Pågående och kommande undervisning

Kommande tentamina

Anmälning