Laajuus: 10

Aikataulu: 12.09.2018 - 21.12.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lauri Rautkari

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II, III-V, Järjestetään viimeisen kerran syksyllä 2020.

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti, laatia tutkimussuunnitelman ja työstää tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatinseminaari koostuu viikoittaisista luennoista, kandidaatintyöstä ja seminaariesityksestä. Seminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta, josta ohjaaja ja opiskelija keskenään sopivat kandidaatinseminaarin alussa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu pakollisesta luentosarjasta ja itsenäisesti tehtävästä kandidaatintyöstä. Arvostelu perustuu kandidaatintyöhön (100 %).

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

10 op = 270 h

Luennot/kontaktiopetus 10-24 h

Harjoitukset 2-10 h

Opinnäytetyön kirjoittaminen 236-258 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja muu jaettava materiaali.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM3012.kand

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

110 op kandidaatintutkintoon kuuluvia opintoja, perus- ja pääaineopinnot pääosin suoritettu.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaari on tarkoitettu bio- ja kemiantekniikan pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen syksyn seminaariin tapahtuu edeltävän kevätlukukauden lopulla. Ilmoittautuminen kevään seminaariin tapahtuu edeltävän syyslukukauden marraskuussa. Lisätietoja kandidaattiseminaarista ja ilmoittautumisesta Kemian tekniikan korkeakoulun Into-sivuilla.

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulujen kaikkien koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Lisätietoa osoitteesta https://into.aalto.fi/display/svmasterchem/Kandidatseminarium

Om du vill delta i det svenskspråkiga kandidatseminariet, anmäl dig till JOIN.sv.kand/huvudämnets kod. Du får i så fall ämne och handledare via huvudämnets finskspråkiga seminarium och bedömningen av kandidatarbetet går också via huvudämnets ansvarslärare. I övrigt deltar du i det svenskspråkiga seminariets undervisning och följer dess tidtabell.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot