Credits: 6

Schedule: 29.10.2018 - 14.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seppo Ikäheimo ja Teemu Malmi

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin opettajina toimivat 

Seppo
Ikäheimo

Teemu
Malmi

Juha
Viljaranta

 

Kurssin aikana käytettävissä
on kurssin oma sähköpostiosoite:

lape-laskentatoimi@aalto.fi.Voit lähettää tähän
osoitteeseen kurssia koskevat viestisi.


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:II (syksy 2018) Otaniemen kampus

2019-2020: II (syksy 2019) Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

 • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
 • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
 • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
 • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
 • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
 • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
 • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

 • Mitä oletamme sinun hallitsevan kurssin jälkeen?
  • ymmärrät, miksi
   laskentatoimi on yritystalouden kommunikaation keskeinen kieli
  • osaat tehdä yksinkertaisten
   liiketapahtumien kirjaukset
  • hahmotat, kuinka
   tilinpäätös laaditaan
  • tunnistat
   tilinpäätösanalyysin tunnusluvut ja ymmärrät niiden tarkoituksen ja osaat
   analysoida tilinpäätöstä
  • Ymmärtää taloudellisen
   ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
  • Osaa laatia
   taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja
   investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta
   keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
  • Ymmärtää miten
   suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä
   mittareilla ja osaa määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.
  • osaat
   investointilaskelman perusmenetelmät
 • Mitä on hyvä hallita
  kurssin jälkeen?
  • hahmotat
   konsernitilinpäätöksen perusluonteen
  • ymmärrät
   palkitsemisjärjestelmien roolin organisaatioiden johtamisessa
  • ymmärrät mitä yrityksen
   hallinnointi tarkoittaa

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset 42 h, Luennot Seppo Ikäheimo ja Teemu Malmi, harjoitukset n.n.

2. Tentti (60 %), luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt (40 %).

Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin arviointi:

                             10 % Välitentti 12.11.2018

                             15 % Ryhmätyö ”Tilinpäätösanalyysi”

                             15 % Ryhmätyö ”Taloussuunnitelma aloittavalle yhtiölle”

                             60 % Tentti

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin

  • Välitentti 12.11.2018: 20 kappaletta monivalintakysymyksiä, jotka käsittelevät kirjan sivut 11-96
  • Ryhmätyö ”Tilinpäätösanalyysi” 97-115, edellyttää opitun materiaalin soveltamista käytäntöön.
  • Ryhmätyö ”Taloussuunnitelma aloittavalle yhtiölle”,
  • Tentti käsittää lyhyitä esseitä ja monivalintakysymyksiä: Käsittää kaiken kurssiaikaisen materiaalin


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

    -Osallistuminen luennoille 42 h

    -Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

    -Ryhmätöiden tekeminen 32 h

    -Tenttiin valmistautuminen 41 h

    -Tentti 3 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

  • luennoille
   osallistuminen 24 tuntia
  • luennoille
   valmistautuminen 22 tuntia
  • harjoituksiin
   osallistuminen 18 tuntia
  • harjoituksiin
   valmistutuminen 18 tuntia
  • ryhmätöiden tekeminen
   20 tuntia
  • välitenttiin
   valmistautuminen 12 tuntia
  • tenttiin
   valmistautuminen 41 tuntia
  • tentti 3 tuntia

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2016) Yrityksen laskentatoimi.
Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22A00110

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

PäiväKloOpetusmuotoSaliTeematTeema 2Teema 3Opettajat
29.10.201813-15Luento 1U2SyllabusJohdanto-lukuSeppo ja Teemu
30.10.201813-15Luento 2U2Luku 1: Normisto ja valvontaSeppo
2.11.20189-12Harjoitus 1aY203aLuku 2: RekisteröintiKirjausharjoituksiaSeppo
2.11.201813-16Harjoitus 1bU142Luku 2: RekisteröintiKirjausharjoituksiaSeppo
5.11.201813-15Luento 3U2Luku 3: Tilinpäätöksen rakenneRyhmätyö 1:n ohjeistusSeppo
6.11.201813-15Luento 4U2Luku 4: JaksotusLuku 5: KonsernitilinpäätösSeppo
9.11.20189-12Harjoitus 2aY203aJaksotuskysymykset,Tilinpäätöksen laadintaKonsernitilinpäätösSeppo
9.11.201813-16Harjoitus 2bU142Jaksotuskysymykset,Seppo
12.11.201813-15Luento 5U2Luku 6: TilinpäätösanalyysiVälitenttiSeppo
13.11.201813-15Luento 6U2Vierailijapaneeli laskentatoimen
tehtävistä ja kehityksestä
Seppo ja Teemu
16.11.20189-12Harjoitus 3aU270TilinpäätösanalyysiRyhmätyö 1 ohjattua työskentelyäSeppo
16.11.201813-16Harjoitus 3bU142TilinpäätösanalyysiRyhmätyö 1 ohjattua työskentelyäSeppo
19.11.201813-15Luento 7U2Luku 7: Johdatus johdon laskentatoimeen Luku 8 kust. LaskentaTeemu
20.11.201813-15Luento 8U2Luku 9: StrategiaTeemu
23.11.20189-12Harjoitus 4aY203aKustannuslaskentaJuha
23.11.201813-16Harjoitus 4bU142KustannuslaskentaJuha
26.11.201813-15Luento 9U2Luku 10: BudjetointiTeemu
27.11.201813-15Luento 10U2Luku 11: Suorituksen arviointi ja palkitseminenRyhmätyön 2 tehtäväksiantoTeemu
30.11.20189-12Harjoitus 5aU270Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmatJuha
30.11.201813-16Harjoitus 5bU142Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmatJuha
3.12.201813-15Luento 11U2Luku 12: Hinnoittelu ja vaihtoehtolaskelmatTeemu
4.12.201813-15Luento 12U2Luku 13: InvestoinnitLuku 14: CGSeppo
7.12.20189-12Harjoitus 6aY203aInvestointilaskelmatSeppo
7.12.201813-16Harjoitus 6bU142Investointilaskelmat  Seppo

Description

Registration and further information