Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kirjanpitoinformaation tuottamisen ja sen hyväksikäytön perusteet. Opiskelija osaa perusteet kirjanpidon pitämisestä ja tilinpäätöksen laatimisesta sekä osaa tulkita tilinpäätöstä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.09.2018 - 22.10.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tapani Kykkänen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tapani Kykkänen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.08.2018-21.12.2112):

Luennot ja harjoitukset: Periodi I, 11.9. - 18.10.2018, ti ja to klo 13-17

Paikka: Otaniemen kampus, sali U4

Opettaja: Yliopistonlehtori Tapani Kykkänen

S-posti: tapani.kykkanen"at"aalto.fi

Huone: H339, Chydenia, Töölön kampus

Vastaanotto: Opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjanpidon teoria, kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet, tilinpäätöksen sisältö ja tulkinta sekä kirjanpidon ja verotuksen yhteys. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h, yliopistonlehtori Tapani Kykkänen.

  2. Harjoitukset 24 h, yliopistonlehtori Tapani Kykkänen.

  3. Tentti (70 %) ja kurssinaikaiset suoritukset (30%). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on,
  että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p)
  ja (b) tentti + harjoituspaketti vähintään 50 p (50 % * 100 p), arvosana 0-5.

  Opiskelijat voivat tutustua opintosuoritustensa arviointiin sopimalla asiasta
  opettajan kanssa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Leppiniemi J. & Kykkänen T (2019). Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 10. tai uudempi painos. ISBN 978-952-14-3562-1

  Saatavuus

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laskentatoimen perusteet.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

  Kiintiö muiden Aalto-koulujen opiskelijoille 20.

 • Koskee tätä kurssikertaa:  Kurssin aikana
  tehdään kaksi sähköisesti palautettavaa (vapaaehtoista) harjoituspakettia, joiden osuus
  kurssiarvosanasta on 30%.  Tarkemmat ohjeet kurssin kotisivulla.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssinaikaisiin suorituksiin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa tentissä. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen tekemällä vaadittavat suoritukset.

 • Koskee tätä kurssikertaa:  Kurssin aikana
  tehdään kaksi sähköisesti palautettavaa (vapaaehtoista) harjoituspakettia, joiden osuus
  kurssiarvosanasta on 30%.  Tarkemmat ohjeet kurssin kotisivulla.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin luento- ja tehtäväkohtainen ohjelma ilmoitetaan kotisivulla.