Credits: 2

Schedule: 12.09.2018 - 28.11.2018

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin
tiedot

Kurssin asema:
KTK, erikoistumisopinnot (TS2013)

Lukuvuosi, periodi: 2018, I-II 

Opetuspaikka:
Otaniemi

Kurssin opetuskieli: Suomi (FI)

Kurssin kotisivu:
MyCourses

 

Opettajan
yhteystiedot

Nimi: Tapani
Kykkänen

S-posti:tapani.kykkanen"at"aalto.fi

Huone: Töölö,
Chydenia H339

Vastaanottoaika:
Sopimuksen mukaan

 


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaari järjestetään kahdesti lukuvuodessa: syksy- ja kevätlukukaudella.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarin tavoite on tukea opiskelijaa kandidaatintutkielman (22C99901) laatimisessa. Tavoitteena on harjoitella tieteellisen tutkimuksen tekemistä sekä oppia itsenäisesti ottamaan vastuuta laajemmasta projektista. Aktiivinen seminaarityöskentely ja tutustuminen toisten seminaarilaisten tutkielmiin harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen ja analyyttiseen arviointiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielmaseminaari kestää kahden periodin ajan. Seminaarin ensimmäisellä periodilla ryhmän jäsenet esittelevät tutkielmansa alustavan tutkimussuunnitelman, jossa esitetään tutkielman tavoitteet ja rajaukset, alustava sisällysluettelo, käytettävä tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä keskeisimmät lähteet. Seminaarin toisella periodilla valmiit tutkielmat esitellään ryhmälle. Toisella periodilla toimitaan myös opponenttina ja sihteerinä.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kandidaatintutkielmaseminaarin on tarkoitettu vain laskentatoimen erikoistumisalueen opiskelijoille. Kurssille ilmoittaudutaan sähköisesti kurssin kotisivulta, WebOodin kautta ei voi ilmoittautua.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

2. Opponenttina toimiminen.

3. Sihteerinä toimiminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kandidaatintutkielma ja seminaarityöskentely arvostellaan
erikseen asteikolla 0-5. Kypsyysnäyte arvostellaan hyväksytty/hylätty.


Details on calculating the workload (applies in this implementation): 


TYÖMÄÄRÄ 

Seminaaritilaisuudet                                       24 h

Valmistautuminen seminaaritilaisuuksiin    60 h

Kandidaatintutkielman laatiminen              233 h

Kypsyyskoe                                                         3 h


Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22c99902

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmiin hyväksyminen edellyttää, että vähintään seuraavat opintojaksot on suoritettu: Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito ja  Johdon laskentatoimi I. Edellisten lisäksi suositellaan, että seuraavista on suoritettu se opintojakso, johon tutkielman aihe liittyy: Johdon laskentatoimi II tai Tuloslaskenta.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Syksyn seminaariin ilmoittaudutaan 31.8 mennessä ja kevään seminaariin 31.1 mennessä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät MyCourses sivuilta koodilla 22C99902 KTK-tutkielmaseminaari. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kurssin kotisivulta.

Additional information for the course (applies in this implementation): 


Details on the schedule (applies in this implementation): 



Description

Registration and further information