Laajuus: 6

Aikataulu: 10.09.2018 - 26.10.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Sarvimäki

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I, syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I, syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittaneet (a) osaavat ja ymmärtävät sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, (b) pystyvät selittämään, miten talouden toimijat tekevät päätöksiä, ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia sekä (c) tietävät, miten talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa Suomen kansantaloudessa ja euroalueella.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään nykyaikaisen taloustieteen tapaan kuvata ja jäsentää taloudellisia ilmiöitä:
•    Kuluttajan valintateoria
•    Kysyntä, tarjonta ja markkinoiden tasapaino
•    Markkinat, tehokkuus ja hyvinvointi
•    Markkinoiden tehottomuus ja julkisen vallan rooli
•    Julkistalous ja hyvinvointi
•    Yrityksen teoria
•    Yritys kilpailullisilla markkinoilla
•    Monopoli
•    Oligopoli ja monopolistinen kilpailu
•    Talouskasvun teoriaa ja empiriaa
•    Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä
•    Työmarkkinat ja työttömyys
•    Raha, inflaatio ja rahapolitiikka
•    Suhdannevaihtelut
•    Raha- ja finanssipolitiikka
•    Avotalouden makroteoria

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Alustava luentorunko:

1: Talouden ja taloustieteen suuri kuva

2-3:Niukkuus
ja valinta

4-5:Strateginen
käyttäytyminen ja instituutiot

6-7:Yritykset

8-9:Kilpailulliset
markkinat

10-11:Työmarkkinat

12:Rahoitusmarkkinat

13-14:Markkinavirheet
ja talouspolitiikka

15-16:Suhdannevaihtelut,
työttömyys ja finanssipolitiikka

17:Inflaatio
ja rahapolitiikka

18:Teknologinen kehitys
ja taloudellinen kasvu
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1.    Luennot 36h
2.    Harjoitukset 10h (10% arvostelusta)
3.    Tentti (90% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

•    Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 44h
•    Harjoitukset 10h ja harjoituksiin valmistautuminen 27h
•    Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 40h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettava materiaali.
Pohjola, Matti, Taloustieteen oppikirja, 11. painos (2014) tai uudempi.
CORE: The Economy (soveltuvin osin). Kirjan e-versio on ilmainen ja löytyy täältä

Saatavuus

 

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi perustuu valtaosin CORE:n materiaaliin. Pohjolan kirjaa ei tarvitse hankkia kurssia varten.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31A00110

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodilla. Rästitentteihin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot