Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Gaining a deeper understanding of microeconomic phenomena, mastering basic tools and getting ideas for strategic economic decision-making situations.

Laajuus: 6

Aikataulu: 30.10.2018 - 14.12.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marko Terviö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Using game theory to analyze strategic decision-making situations and to understand oligopolistic markets, using various price differentiation strategies, understanding and solving economic problems caused by asymmetric information, understanding markets with network externalities.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Final grade is based on exam (50%), homework exercises (25%), and term paper (25%). In order to pass the course the student must obtain at least 50% of the possible total points for the homework exercises.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  lectures 24 hours, review sessions 12 hours, exam 3 hours, and self-study including homework 120 hours.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Material released at the course web page.

  Textbook by Austan Goolsbee, Steven Levitt, Chad Syverson: Microeconomics.

   

  Availability

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  similar courses approved by the instructor