Credits: 6

Schedule: 11.09.2018 - 26.10.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Kari Hoppu

Contact information for the course (applies in this implementation): 

S-posti: kari.hoppu@aalto.fi

Huone: G316

Vastaanottoaika: Sovittaessa


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (Syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: I (Syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan sopimusten merkitys yritystoiminnassa sekä sopimusten tekemiseen ja sisältöön liittyvät juridiset näkökohdat. Lisäksi kurssilla opistaan, miten toimitaan sopimussuhteeseen liittyvissä suoritushäiriötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kyky itsenäisesti tehdä sopimuksia sekä reagoida oikealla tavalla vastapuolen sopimusrikkomuksiin oman asemansa turvaten.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käydään läpi sopimushallinnan merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kurssilla käydään läpi sopimusprosessi sekä selvitetään, millaisia sopimusehtoja sopimukseen tulisi kirjata. Lisäksi käydään läpi erilaiset sopimussuhteen suoritushäiriötilanteet, kuten virhe-, viivästys- ja maksukyvyttömyystilanteet sekä selostetaan, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

Vaihtoehto 1:

Osallistuminen luennoille ja luentokuulustelun suorittaminen hyväksytysti viimeisellä luentokerralla 17.10.2018. Hyväksytty luentokuulustelu korvaa oppikirjasta Hemmo, Mika - Hoppu, Kari: Sopimusoikeus luvut1-6, 9 ja 19-20 Luentokuulusteluun tulee kysymyksiä vain luennoistaja niillä läpi käydyistä oikeustapauksista, kysymyksiä ei tule oppikirjasta.

Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa tentti, jossa tentitään oppikirjan Hemmo, Mika - Hoppu, Kari Sopimusoikeus luvut7-8 ja 10-18. Tentissä ei tehdä kysymyksiä luennoista, vaan tentti perustuu ainoastaan oppikirjan mainittuihin sivuihin.

Luentokuulusteluun tulee erikseen ilmoittautua My Coursesissa

Luentokuulustelun pisteet ovat voimassa yhden vuoden kuulustelupäivästä eli 17.10.2019 saakka. 

Vaihtoehto 2:

Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta. Tentissä ei tehdä kysymyksiä luennoista, vaan tentti perustuu ainoastaan kurssikirjaan Hemmo, Mika - Hoppu, Kari: Sopimusoikeus. 


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjasta.

2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

 

Uusintatentti kevät 2020 korvattu kirjallisella tehtävällä

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hemmo, Mika - Hoppu, Kari (2006). Sopimusoikeus. Jatkuvatäydenteinen. Talentum Focus.

Kyseinen teos on luettavissa sähköisesti Aalto-tunnuksilla seuraavasta linkistä:

Saatavuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

32C11000 Sopimus- ja markkinointijuridiikka.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C25000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjaa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennoilla käsiteltäviä aihealueita ovat:

Sopimusten merkitys yritystoiminnassa

Yrityksen sopimushallinta

Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen sisältö

Suoritushäiriöt

Vahingonkorvaus

Erilaiset sopimustyypit

Riitojen ratkaisu

 


Description

Registration and further information