Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla opitaan sopimusten merkitys yritystoiminnassa sekä sopimusten tekemiseen ja sisältöön liittyvät juridiset näkökohdat. Lisäksi kurssilla opistaan, miten toimitaan sopimussuhteeseen liittyvissä suoritushäiriötilanteissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on kyky itsenäisesti tehdä sopimuksia sekä reagoida oikealla tavalla vastapuolen sopimusrikkomuksiin oman asemansa turvaten.

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.09.2018 - 26.10.2018

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Hoppu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu

Kurssin yhteystiedot (voimassa 31.12.2018-21.12.2112):

S-posti: kari.hoppu@aalto.fi

Huone: G316

Vastaanottoaika: Sovittaessa


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käydään läpi sopimushallinnan merkitys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kurssilla käydään läpi sopimusprosessi sekä selvitetään, millaisia sopimusehtoja sopimukseen tulisi kirjata. Lisäksi käydään läpi erilaiset sopimussuhteen suoritushäiriötilanteet, kuten virhe-, viivästys- ja maksukyvyttömyystilanteet sekä selostetaan, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia. Kurssilla selostetaan myös kansainvälistä sopimussääntelyä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla.

  Vaihtoehto 1:

  Osallistuminen luennoille ja luentokuulustelun suorittaminen hyväksytysti viimeisellä luentokerralla 17.10.2018. Hyväksytty luentokuulustelu korvaa oppikirjasta Hemmo, Mika - Hoppu, Kari: Sopimusoikeus luvut1-6, 9 ja 19-20 Luentokuulusteluun tulee kysymyksiä vain luennoistaja niillä läpi käydyistä oikeustapauksista, kysymyksiä ei tule oppikirjasta.

  Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa tentti, jossa tentitään oppikirjan Hemmo, Mika - Hoppu, Kari Sopimusoikeus luvut7-8 ja 10-18. Tentissä ei tehdä kysymyksiä luennoista, vaan tentti perustuu ainoastaan oppikirjan mainittuihin sivuihin.

  Luentokuulusteluun tulee erikseen ilmoittautua My Coursesissa

  Luentokuulustelun pisteet ovat voimassa yhden vuoden kuulustelupäivästä eli 17.10.2019 saakka. 

  Vaihtoehto 2:

  Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta. Tentissä ei tehdä kysymyksiä luennoista, vaan tentti perustuu ainoastaan kurssikirjaan Hemmo, Mika - Hoppu, Kari: Sopimusoikeus. 


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjasta.

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

  Huom! Syksyn 2020 kurssilla toinen rästitentti (T02) on korvattu esseellä (100 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h

  Huom! Syksyn 2020 kurssilla toinen rästitentti (T02) on korvattu esseellä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hemmo, Mika - Hoppu, Kari (2006). Sopimusoikeus. Jatkuvatäydenteinen. Talentum Focus.

  Kyseinen teos on luettavissa sähköisesti Aalto-tunnuksilla seuraavasta linkistä:

  Saatavuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  32C11000 Sopimus- ja markkinointijuridiikka.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennoilla käsiteltäviä aihealueita ovat:

  Sopimusten merkitys yritystoiminnassa

  Yrityksen sopimushallinta

  Sopimuksen tekeminen

  Sopimuksen sisältö

  Suoritushäiriöt

  Vahingonkorvaus

  Erilaiset sopimustyypit

  Riitojen ratkaisu