Credits: 5

Schedule: 10.09.2018 - 08.01.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Lehtori Minna Nieminen
2019-2020: Lehtori Eeva-Leena Rautama

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja on yliopistonlehtori Minna Nieminen, huone B201c, minna.nieminen@aalto.fi, puh. 050 343 8187

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa:

1. selittää atomin rakenteen ja jaksollisen järjestelmän perusperiaatteet ja kuvata eri kemialliset sidostyypit
2. selittää sitoutumisen merkityksen aineen rakenteeseen sekä kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin myös sovellusten kannalta
3. kirjoittaa kemiallisia reaktioyhtälöitä sekä hallitsee kemiallisen tasapainon alkeet, ja osaa soveltaa niitä käytännössä 
4. kuvata sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutuksia, selittää niiden avulla molekyylien rakennetta sekä soveltaa niitä alkuaineiden analytiikassa
5. työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja dokumentoida työtään

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi jossa perehdytään seuraaviin:

  • Atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, kemiallinen sitoutuminen
  • Stoikiometria, reaktioyhtälöt
  • Kaasut, nestemäinen ja kiinteä olomuoto
  • Tasapainoreaktiot
  • Spektrofotometria, AAS, gravimetria, titrimetria

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin sisältö on tarkemmin esitetty MyCourse:ssa kurssin etusivulla olevassa kurssiesitteessä. Esitteessä on annettu alustava luentorunko ja kuvailtu kurssin osasuorituksia: laboratoriotyöt, laskutuvat, kotitehtävät, välikokeet/tentti. Löydät esitteestä myös jokaisen osasuorituksen aikataulun.

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin arvosana muodostuu välikokeista/tentistä ja kotitehtävistä sekä laskutuvista (teoriaosuus 70 %) ja laboratoriotöistä (30 %). Kurssin läpipääsyraja on 40 % maksimipisteistä (teoriaosuuden ja laboratoriotöiden yhteispisteet). Laboratoriotöissä ei ole läpipääsypisterajaa. Minimivaatimuksena on, että kaikki työt on hyväksytty syksyn 2018 aikana.

Kurssin teoriaosuuden voi suorittaa joko kahdella välikokeella, joihin kumpaankin pitää osallistua samana lukuvuonna 2018 - 2019, tai tentillä. Molemmista välikokeista on saatava min. 5 pistettä. Tarvittaessa toisen syksyn välikokeista voi uusia tai, sen suorituksen puuttuessa, tehdä tammikuun tenttipäivänä. Tammikuun 2019 jälkeen kurssin voi vain tenttiä.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (56-70 h):
- Luennot 44 h
- Laboratoriotyöt 14-26 h

Oma työ (65-77 h):
- Kotilaskut 24 h
- Loppuraportin laatiminen 5 h
- Tentti tai muu arviointi 6 h
- Itsenäinen opiskelu 30-42 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kontaktiopetus (68 h):

- luennot 44 h

- laboratoriotyöt 24 h

Oma työ (67 h):

- laskutuvat (7 x 2 h) ja kotitehtävät 10 h

- loppuraportin laatiminen 5 h

- 2 välikoetta (2 x 3 h) tai tentti (3 h)

- itsenäinen opiskelu 32 - 35 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleinen kemia: Tro, Chemistry, A Molecular Approach, Pearson, 3. painos, 2014. 

 

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Luentokalvot, luentotehtävät ja niiden ratkaisut sekä lisämateriaalia on saatavissa kurssin MyCourses -sivuilta. Kurssilla käytetään lisäksi Pearsonin MasteringChemistry-oppimisalustaa, jossa on kurssin sähköinen oppikirja (Tro, Chemistry, A Molecular Approach, Pearson, 4. painos, 2016).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1200

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

 

Laboratoriotöihin pääsyn esitietovaatimuksena olevan kurssin CHEM-A1010 Turvallinen työskentely laboratoriossa luennot ovat viikolla 36 ja 37 seuraavina aikoina:

Pe 7.9. klo 13.15-16 sali Ke1 ja Ma 10.9. klo 13.15 - 16 sali Ke1

CHEM-A1010 kurssi suoritetaan viikolla 38 laboratoriossa järjestettävällä työturvallisuustentillä, joka on suullinen ryhmätentti.

 

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luentoja ei ole viikoilla 42 (I periodi) ja viikoilla 47 ja 49 (II periodi)

Kurssilla on 6 laboratoriotyökertaa viikoilla 42 - 47. Laboratoriotöissä on läsnäolovelvollisuus. Yhden poissaolon voi korvata erikseen sovittavana ajankohtana, ns. rästikerralla.

Laboratoriotöitä varten opiskelijat jaetaan viiteen 30 - 36 hengen ryhmään. Jokaisella ryhmällä on kiinteä työaika joko maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina tai perjantaina klo 13 – 17. Laboratoriossa työt tehdään 5-6 hengen pienryhmissä. Ryhmiin ilmoittautuminen tehdään WebOodissa, ja ilmoittautuminen aukeaa 6.9. klo 8.00.

Keskiviikon ja perjantain laboratoriotyökerroilla yksi ohjaajista on ruotsinkielinen, joten ohjausta on saatavilla myös ruotsiksi.

Description

Registration and further information