Credits: 5

Schedule: 14.09.2018 - 12.12.2018

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee materiaaliryhmät, metallit, keraamit, polymeerit, biomateriaalit, puolijohteet, komposiitit ja minkä ominaisuuksien perusteella niitä käytetään eri kohteissa, tietää materiaalitieteen peruskäsitteet kuten koostumus, rakenne, valmistusmenetelmät ja kuinka ne vaikuttavat materiaalin ominaisuuksiin, osaa mitata ohjeen perusteella materiaalien ominaisuuksia ja laatia raportin sekä tuntee tärkeimmät materiaalien kehitystrendit.

2019-2020: Kurssin suoritettuaan opiskelija:

-          Osaa kuvata materiaaliryhmät, metallit, keraamit, polymeerit, biomateriaalit ja komposiitit, ja kertoa niiden tärkeimmät ominaisuudet ja käyttökohteet

-          Tunnistaa materiaalitieteen peruskäsitteet rakenteesta, ominaisuuksista, valmistusmenetelmistä ja karakterisointimittauksista

-          Ymmärtää sidoksen, nanoskaalan, mikrorakenteen ja makroskooppisten materiaaliominaisuuksien väliset yhteydet

-          Osaa laskea suuruusluokka-arvioita materiaaliominaisuuksista

-          Osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen materiaaliominaisuuksien mittauksen, ja raportoida siitä tieteellisessä muodossa

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Materiaaliryhmät ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Valmistuksen, rakenteen, ominaisuuksien ja käyttösovellutusten väliset riippuvuudet. Materiaalien tärkeimmät kehitystrendit. Ryhmätyötaidot. Laboratoriotyötaidot. Raportointitaidot.

2019-2020:
- Materiaaliryhmät.
- Materiaalien tärkeimmät mekaaniset, sähköiset ja termiset ominaisuudet.
- Valmistuksen, rakenteen, ominaisuuksien ja käyttösovellutusten väliset riippuvuudet.
- Laboratoriotyötaidot.
- Raportointitaidot

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, laskuharjoitukset ja laboratorioselostukset

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:

Luennot 48 h

Luentojen esitehtävät 24 h

Laskuharjoitukset 24 h

Laboratoriotyöt 12 h

Tentti 4 h

Itsenäinen opiskelu 20 h

2019-2020:

Luennot 36 h

Laskuharjoitukset 12 h

Laboratoriossa työskentely 8 h

Harjoitusten raportit ja palautukset 36 h

Itsenäinen opiskelu 39 h

Tentti 4 h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1400 Tulevaisuuden materiaalit

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.”

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1-5, hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kohderyhmä: Pääasiassa CHEM kandidaattiohjelman opiskelijoille

Description

Registration and further information