Credits: 3

Schedule: 14.09.2018 - 07.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sami Franssila

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Voit läehttää meille sähköpostia tai tulla juttelemaan opetussessioilla. Tarvittaessa voimme varata myös aikaa pidempään keskusteluun.

Yliopiston lehtori Kirsi Yliniemi (kirsi.yliniemi@aalto.fi)

Professori Sami Franssila (sami.franssila@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelja tuntee tieteellisen ajattelun, kriittisen lukutaidon ja luovan ongelmanratkaisun perusteet. Hän osaa formuloida yksinkertaisia hypoteeseja, suunnitella kokeita ja mittauksia niiden todentamiseksi ja osaa raportoida tutkimuksensa tuloksia. Opiskelija osaa tehdä tarvittavia approksimaatioita ja arvioida suuruusluokkia.Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Tiedon saatavuus ja luotettavuus

2. Approksimaatiota ja suuruusluokka-arvioita

3. Mitä tiede on ?

4. Tekniikka vs. tiede

5. Koe, mittaus ja demonstraatio

6. Todennäköisyys ja riski

7. Ajatusharhat

8. Kriittinen lukutaito

9. Mallit, teoriat, simulaatiot

10. Analogiat

 

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin jälkeen pitäisi osata (ja uskaltaa):

- alkaa ratkaista mahdottomalta kuulostavia tehtäviä

-  antaa lukuarvioita asioista, joista ei ole tarkkaa tietoa

- arvioida riskejä ja todennäköisyyksiä

- alkaa ratkaista pieniä projekteja vähillä ohjeilla, ihmisten kanssa joita ei välttämättä tunne hyvin

- perustella tuloksensa (esim. perustaa tulos omaan fysikaaliseen malliin tai loogiseen päättelyyn)

Kurssin jälkeen olisi hyvä osata (ja uskaltaa).

- kritisoida julkaistuja ja julkaisettomia tuloksia ja numeroarvioita perustaen ne omiin laskelmiin (vaikka ne sanoisi professori)

- kyseenalaistaa omia ajatusharhojaan

-

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Viikottainen integroitu luento- ja tehtäväsessio, jossa käydään läpi kotitehtäviä, opetellaan uutta asiaa ja tehdään paikan päällä harjoituksia yksilöllisesti ja ryhmissä. Riittävä pistemäärä palautetuista kotitehtävistä ja ryhmätöistä. Ei tenttiä.

 

 

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

11 tuntitehtävää (6 x 2 p + 5 x 3 p) --> 27 p

5 viikon henkilökohtaiset kotitehtävät (5 x 3 tehtvää x 3 p) --> 45 p

5 ryhmäprojektia (2 x 5 p + 3 x 10 p) --> 40 p

Yhteensä: 112 pistettä

Läpipääsyyn tarvitaan 90 pistettä.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

3 op = 78 h

Kontaktiopetusta (3h/vko), yht. 36 h.

Kotitehtävät ja projektit, yht. 42 h.

Kurssi edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kontaktiopetusta 11 x 3 h = 33 h.

Kotitehtävät 5 x 3 h = 15 h

Pienet projektit: 2 x 4 h = 8 h

Isot projektit: 3 x 7 h = 21 h

yht. 77 h.

Kurssi edellyttää säännöllistä osallistumista luennoille.


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali jaetaan MyCoursesissa

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kalvot jaetaan MC:ssa, muu oppimateriaali on teidän omaa ajatusta.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1600

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi kuuluu tekniikan kandidaattien Aalto-opintoihin, mutta kurssi on poikkitieteellinen ja yleissivistävä ja sitä suositellaan myös BIZ- ja ARTS-opiskelijoille.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kotitehtävät palautettava viim. torstaina klo 23:00 (kotitehtäväviikoilla).


Description

Registration and further information