Credits: 5

Schedule: 29.10.2018 - 07.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antti Karttunen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuopettaja: Antti Karttunen (antti.karttunen@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- Osaa kirjoittaa pieniä ohjelmia kemiantekniikan sovelluksiin, kuten mittausdatan käsittelyyn, analysointiin ja visualisointiin
- Ymmärtää muiden kirjoittamaa ohjelmakoodia ja osaa muokata sitä omiiin tarpeisiin
- Tuntee kemiantekniikan sovellusten kannalta tärkeimmät ohjelmointiympäristöt ja ohjelmakirjastot ja osaa hyödyntää niitä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjelmointi Python-ohjelmointikielellä, ohjelmistosuunnittelun alkeet ja hyvät ohjelmointikäytännöt, perustietorakenteet, datan käsittely, analysointi ja visualisointi.

Details on the course content (applies in this implementation): 

 • Kurssi kestää kuusi viikkoa (periodi II)
 • Yksi viikko = yksi kierros
  • Jokaisella kierroksella on omat aiheensa ja niihin liittyviä ohjelmointitehtäviä
 • Ohjelmointitehtävät on toteutettu MyCoursesin Quiz-toiminnolla
  • CodeRunner-niminen ohjelmisto tarkistaa tehtävät automaattisesti

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali, ohjatut tietokoneharjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät. Arvosteluperusteena harjoitustehtävät.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h.
Kontaktiopetus (22 h):
- Aloitus- ja lopetusluento (2 x 2 h)
- 18 h ohjattuja tietokoneharjoituksia (6 x 3 h)
- Kurssin voi suorittaa myös verkko-opintoina ilman osallistumista kontaktiopetukseen
Oma työskentely (113 h):
- Viikoittaiset harjoitustehtävät 60 h (6 x 10 h)
- Kurssin verkkomateriaaleihin perustuva omatoiminen opiskelu 53 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin MyCourses-oppimisympäristössä jaettava oppimateriaali sekä muu internet-pohjainen materiaali (ilmoitetaan myöhemmin).

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kurssin Python-opas: https://mycourses.aalto.fi/mod/book/view.php?id=345256

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tietokoneen peruskäyttötaidot vaaditaan. Suositeltavat esitiedot kemiantekniikan kandidaattiohjelman 1. vuoden opinnot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1-5, hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vain Kemian tekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

 • Kurssi alkaa kaikille yhteisellä aloitusluennolla 29.10. klo 12:15 salissa Ke1 (A305). 
 • Viisi ohjattua harjoitusryhmää viikossa (ma-pe klo 13.00-16.00)
  • Ilmoittautuminen MyCoursesissa
  • Harjoituksiin ei tarvitse tulla tasan klo 13.00, eikä siellä tarvitse olla 16.00 asti
  • Ei siis perinteinen "laskuharjoitus" vaan "päivystys", jolloin tarjolla ohjausta
  • Harjoituksissa voi keskustella opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa
 • Koska ohjelmointitehtävät voi tehdä millä tahansa tietokoneella ja tehtävien tarkastus on automatisoitu, kurssin voi halutessaan suorittaa etäopiskeluna

Description

Registration and further information