Omfattning: 5

Tidtabel: 30.10.2018 - 10.12.2018

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tanja Kallio

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After the course the student will be able to
1. name the most common Galvanic cell types and applications
2. apply electrochemical theories for understanding the behavior of galvanic cells
3. apply electrochemical analysis methods for investigation of galvanic cells

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Different type of Galvanic cells are presented. The students get acquainted with the operation of Galvanic cells and with the electrochemical analysis methods used to characterize them.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures, homework problems, laboratory experiments, seminar presentation, written reports, written or oral examination

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures 12 h
Laboratory work 40 h
Home work 80 h
Exam 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

As agreed

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

KE-31.5150 Fuel Cells

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-E4255

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

PHYS-A2120 Thermodynamics (CHEM) , CHEM-C2200 Chemical Thermodynamics, or equivalent.

Laboratory safety course CHEM-A1010 or CHEM-E0140 (or alternatively, laboratory safety as part of courses CHEM-A1000 or CHEM-E0100 taught before Academic Year 2017-2018) must have been passed before performing any laboratory works in this course.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Fail, 1 – 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation